3A/H
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 ch. analit.-1/2 Rg 9 ch. analit.-1/2 Rg 7   urz.mechat-2/2 Ta w-4 an.środ.-1/3 Kc 8
ZP z prog-2/3 Hn W-1c
ZP z prog-3/3 Ta w-4
2 8:00- 8:45 tech.chem-1/2 Rg 9 ch. analit.-1/2 Rg 7   pneu i hydr-2/2 Ta w-4 an.środ.-1/3 Kc 8
ZP z prog-2/3 Hn W-1c
ZP z prog-3/3 Ta w-4
3 8:50- 9:35 matematyka Gr 226 tech.chem-1/2 Rg 7
urz.mechat-2/2 Ta w-4
  religia Pa 233 an.środ.-1/3 Kc 8
ZP z prog-2/3 Hn W-1c
ZP z prog-3/3 Ta w-4
4 9:45-10:30 z_angielski-1/2 Rd 115
r_informat.-2/2 IS 13
r_chemia-1/2 Ml 7
pneu i hydr-2/2 Ta w-4
r_chemia-1/2 Ml 7
WF-2/2 Ki SG1
religia Pa 233 an.środ.-1/3 Kc 8
prac.PUiSM-2/3 Hn W-1c
5 10:50-11:35 j.angielski-1/2 Lu 3
maszynoz.-2/2 Go 116
WF-1/2 Mm SG2
pipdg-2/2 NF 122
badania miś-1/2 Kc 4
WF-2/2 Ki SG2
badania miś-1/2 Ub 120
z_angielski-2/2 Rd 4
an.środ.-1/3 Kc 8
prac.PUiSM-2/3 Hn W-1c
6 11:45-12:30 badania miś-1/2 Kc 11
j.angielski-2/2 Lu 3
WF-1/2 Mm SG1
j.niemiecki-2/2 Mt 11
j.angielski-1/2 Lu 3
syst mechat-2/2 Hn W-1c
u_hist.i sp. Ba 122 an.środ.-1/3 Kc 8
prac.PUiSM-2/3 Hn W-1c
7 12:40-13:25 j.niemiecki-1/2 Mt 234
pipdg-2/2 NF 4
j.polski Le 124 matematyka Gr 226 matematyka Gr 226 zaj. z wych. Le 124
8 13:30-14:15 WF-1/2 Mm SG2 WF-2/2 Ki SG2 j.polski Le 124 r_matematyka Gr 225 j.angielski-1/2 Lu 3
syst mechat-2/2 Hn w-4
9 14:20-15:05   r_informat.-2/2 IS W-1c j.polski Le 124 pipdg-1/2 Si 9 j.angielski-2/2 Lu 3
10 15:15-16:00     j.angielski-2/2 Lu 3    
Obowiązuje od: od 27 lutego 2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum