1OES
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prac.pom el-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
ZP z mme-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
el.i ek-3/4 Ve E
tech.i.mat-4/4 Vs S
  WF Ki SG2
2 8:00- 8:45 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prac.pom el-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
ZP z mme-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
PKM-1/4 #pko W-1a
el.i ek-3/4 Ve E
tech.i.mat-4/4 Vs S
historia Cp 114 religia Pa 224
3 8:50- 9:35 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prac.pom el-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
ZP z mme-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
PTW-1/4 #pto 120
el.i ek-3/4 Ve E
tech.i.mat-4/4 Vs S
WF Ki SG2 religia Pa 224
4 9:45-10:30 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prac.pom el-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
ZP z mme-3/4 Ve E
zp.w.wyr.sto-4/4 Vs S
tech.obrób-1/4 #too 116
el.i ek-3/4 Ve E
tech.i.mat-4/4 Vs S
WF Ki SG2 matematyka Gr 226
5 10:50-11:35 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prog obrab-2/4 #ZP1 W-3h tech.obrób-1/4 #too 116
masz.el.-3/4 Ve E
rys.zaw-4/4 Vs S
zaj. z wych. Pa 233 e_dla_bezp Łj 7
6 11:45-12:30 uż.obrab-1/4 #UO1 W-16
uż.obrab-2/4 #UO2 W-2A
prog obrab-2/4 #ZP1 W-3h PKM-1/4 #pko W-1a
masz.el.-3/4 Ve E
rys.zaw-4/4 Vs S
geografia Ho 235 fizyka Rj 118
7 12:40-13:25   prog obrab-1/4 #ZP2 W-3h PKM-1/4 #pko W-1a biologia Ub 120 j.polski Zc 113
8 13:30-14:15   prog obrab-1/4 #ZP2 W-3h   chemia Kj 124  
9 14:20-15:05       j.angielski Gu 116  
Obowiązuje od: od 27 lutego 2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-02-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum